office@webhops.eu

Архиви

Webhops във виртуалната реалност

Виртуална реалност и обучение с аватари.

Обща терминология Широкопознатият на съвременните IT среди термин виртуална реалност се използва от много изследователи и автори, работещи в областта на разработване на симулации за игри, обучения, тренировки и дори... Вижте статията


векторен и растерен формат

Видове векторни и растерни обекти за дизайн.

Какъв формат да изберем – вектор или растер ? Обикновено отговорът на този въпрос от наша страна е следния: Избираме графичните елементи в зависимост от проекта и изискванията на заданието.... Вижте статията


Листовките начин за предаване на рекламно съдържание

Листовките носители на рекламно съдържание.

Листовките са пряк и икономически ефективен начин за предаване на рекламно съдържание до голям брой потребители. Те представляват печатно рекламно изделие съставено от една страница с разположение на информацията от... Вижте статията


визитките като фирмена идентичност

Визитките като реклама и фирмена идентичност

Визитките като рекламен материал Визитните картички освен рекламен материал са носители и на информация за името и длъжността на техния притежател, както и за дейностите на неговия бизнес. Също така... Вижте статията