Курс Графичен дизайн

Обучението е разделено на три основни части по 15 часа.

Adobe Illustrator

Ще научите как създавате векторни обекти, как да работите с векторни пътечки, как да проектирате лого, визитка, бланка, формуляр, флаер. Практическо занятие - 4 часа.


подходящ за курсисти с базови познания по Windows и основна компютърна грамотност

Adobe Photoshop

Ще научите как да създавате слоеве, селекции и как да правите колаж от различни обекти, как да проектирате флаер, постер, календар. Практическо занятие - 4 часа.


подходящ за курсисти с базови познания по Windows и основна компютърна грамотност

Adobe Indesign

Ще научите как да работите с текстови блокове, страници и документи, как да създавате мастър страници, шаблони, табулация, стилове, параграфи. Практическо занятие - 4 часа.


подходящ за курсисти с базови познания по Windows и основна компютърна грамотност