Курс MS Office

Обучението е разделено на три основни части по 15 часа.

Microsoft Word

Ще научите как да създавате и форматирате текст, страници, документи, как да прилагате теми на документа, как да променяте елементите в темата, как да създавате и редактирате таблици, как да оформяте и настройване на страницата за печат, как да отпечатате документ.


подходящ за курсисти с базови познания по Windows и основна компютърна грамотност

Microsoft Excel

Ще научите как да създавате и редактирате таблици, как да въвеждате, редактирате и форматирате текст, числа и дати, как да добавяте и премахвате клетка, ред, колона и работен лист, как да извършвате изчисления с формули и функции.


подходящ за курсисти с базови познания по Windows и основна компютърна грамотност

Microsoft Powerpoint

Ще научите как създавате презентация, как да изберете дизайн или да създатете свой собствен, как да разполагате, редактирате или да добавяте обекти, как да вмъквате и редактиране текст, как да вмъквате сложни графични обекти, снимки, картини, видео и звук, как да създадете на автоматична презентация.


подходящ за курсисти с базови познания по Windows и основна компютърна грамотност