office@webhops.eu

Видове векторни и растерни обекти за дизайн.

Какъв формат да изберем – вектор или растер ?

Обикновено отговорът на този въпрос от наша страна е следния: Избираме графичните елементи в зависимост от проекта и изискванията на заданието.

При създаване на рекламни материали за печат и за уеб се натъкваме на различни изисквания при работа с графичните елементи изграждащи цялостната визуална концепция на крайния рекламен проект.
Понякога избираме работа изцяло с векторни елементи, понякога работим само с растерни елементи, а понякога и с двата типа обекти.
Освен това доста често е необходимо да даваме разяснение на наши клиенти и/или курсисти относно причините и зависимостите на двата типа обекти за графичния дизайн.

Какво значи вектор и какво растер ?

В тази статия ще се опитаме да дадем кратко разяснение на причините за съществуването на двата типа формати, ще представим видове файлове с разширения на векторни и растерни обекти, ще коментираме основните разлики и предназначението им в конкретни ситуации.
За да преценим кой графичен формат е подходящ за определен проект, трябва първо да се запознаем разликите м/у двата типа и да ги анализираме.
Видове векторни и растерни обекти за дизайн.

Растерни изображения

Растерните графики (Bit-mapped graphics) са изградени от множество точки подредени в малки цветни блокчета. Тези блокчета изграждат нашето изображение подредени в решетка. Този вид конструкция представлява „карта на цветните битове“ съставящи растерното изображение което ние виждаме, а самата „карта“ съдържа координатите на точките изграждащи изображението. Технически погледнато растера се визуализира като блокчета на дисплея с който преглеждаме изображението и като точки на хартиен носител при разпечатване на същото изображение.

Пиксели и резолюция

Най-често срещаната единица за размер на растерните изображения e пиксел / pixel. Виждаме размерите в пиксели отново и отново при отварянето на всяко растерно изображение на нашия монитор дори без да се налага да го заредим в някакъв специализиран софтуер за обработка на растер, като Adobe Photoshop, Gimp, Corel Photo-Paint, Krita и много други.
Другият коментиран фактор за растерните изображенията е неговата резолюция – dpi / точки на инч / dots per inch– или казано по друг начин – количеството цветова детайлна информация която изображението съдържа.
Тоест, ако изображение с размери 1 х 1 инч. е на 300 dpi – означава, че в този размер се съдържат 300 индивидуани блокчета съдържащи детайлна цветова информация за това изображение.

Резолюцията се явява показател за възпроизвеждането на реалистична визия на всяко изображение. Колкото по-висока е резолюцията на едно растерно изображение, толкова по-детайлна цветова информация ще се съдържа в него.
Типични растерни изображения са файловете с разширения *.jpg, *.png, *.gif, *.tiff, *.psd.


JPG или JPEG e растерно изображение с абревиатура от /Joint Photographic Experts Group/ най-често използвано за фотоси или в уеб дизайна. Представлява оптимизирано пикселно изображение преобразувано от специален алгоритъм, който компресира големината на „картата на цветните битове“ и чуствително намалява големината на файла на изображението.

Точно поради тази причина JPEG е предпочитан формат за снимки в уеб, защото намалените големини на файловете на изображенията водят до по-бързо зареждане на фотосите в уеб страниците в браузърите, като същевременно запазват визуално добро качеството на снимката при превю на екрана без да пикселизира. В допълнение ще отбележим, че JPEG формата присъства не само в обикновените дигитални камери с които запазваме нашите ежедневни спомени или събития, а и в професиално оборудваните фотостудия.
Важно е да добавим, че този файлов формат не може да запазва прозрачност и затова тези изображения са винаги с плътен фонов гръб с форма на правоъгълник или квадрат.

изображение съхранено като JPG


PNG /Portable Network Graphics/ е друг представител на оптимизираните за уеб растерни изображения. Проектиран е с цел да замести остарелия и опростен файлов формат GIF за който ще споменем по-нататък в настоящата статия.
PNG файловете разполагат с няколко преимущества:

  • алфа канал /слой запазващ прозрачност/
  • гама корекция / междуплатформено управление на яркостта на изображението/
  • поддържа 64 bit /truecolor – особено актуален при фотоси/, 16 bit /greyscale/ цветност при съхранение, редактиране и възстановяване на изображението без загуба на качество и 8 bit индекс цветове /256 бр. цвята/
  • възможност за използване както за уеб дизайн, така и в графичния дизайн при спазване на определени условия.

Единствен недостатък на този формат сравнен с неговия предшественик GIF е факта, че PNG не може да поддържа множествени изображения за анимиране както GIF.

прозрачност запазена при PNG


GIF /Graphics Interchange Format/
Представлява патентована схема за компресиране на графични файлове без загуба за по-бързо и лесно изтегляне, съхранение или предаване на чертежи, снимки, картини и други изображения.

примерен gif неанимиран

Използва техника LZW (Lempel, Zev, Welch), която намалява размера на файла с изображения, без да причинява загуба на качество на изображението.
GIF е стандарт за дефиниране на обобщен цвят растерни изображения. Форматът на изображението e предназначен да поддържа сегашната и бъдещата технология на формата и да влезе в допълнение, като основа за бъдещи графични продукти. GIF компресира изображенията до 256 цвята и представлява файлове съдържащи компресирани изображения, за да се намали времето за зареждане на изображението в уеб. Той може също да използва множество изображения за анимирани ефекти (анимирани GIF).

примерен анимиран gif

Поради ограничения брой цветове не се препоръчва за съхраняване на пълноцветни изображения и фотоси от цифрова камера. Този формат бе широко познат в миналите години на уеб дизайна с предназначението си за бутони в навигации, банери и други по-обикновени детайли.
Както споменахме GIF могат да се анимират, което е друга причина те да станат толкова известни. Повечето анимирани рекламни банери сe правят с GIF и до днес.


Ако желаете може да добавите коментар