office@webhops.eu

Виртуална реалност и обучение с аватари.

Обща терминология

Широкопознатият на съвременните IT среди термин виртуална реалност се използва от много изследователи и автори, работещи в областта на разработване на симулации за игри, обучения, тренировки и дори военно-тактически тренинзи.
Липсата на обща дефиниция е причина терминът да се употребява по различни начини в различен контекст от представители на академичната общност, участници и професионалисти от бизнес средите и представители на медиите.

Иначе казано, функционирането на собствен виртуален свят който има възможност да поддържа множество независими региони, свързани към единна централизирана компютърна мрежа отдавна е факт. Подобна мрежа може да се използва за създаване на частни подмрежи, аналогични на личен интранет.
Като разработка може да се използва за и създаване на виртуална учебна среда (или отделен виртуален свят), които могат да бъдат достъпени чрез различни софтуерни приложения – клиенти, посредством мрежови протоколи.

Софтуерна рамка

Предварително подготвен в лесно разширима софтуерна рамка може да се инсталира и да работи пълноценно на широко познатите операционни системи: Linux, MacOS, Windows. Най-широко разпространена конфигурация до момента е Линукс – като сървър и Windows за клиент.
Поради факта, че виртуалнo-интерактивната среда е с различни възможности правят платформата удобна и интересна за нестандартен тип обучение в различни направления.

Иновативно-нестандартният подход на обучение, ще предизвика интереса на всички желаещи да се запознаят дори и за кратко с необятния свят на виртуалните светове и да изпитат удовлетворение като креативни личности.

Webhops online

От началото на май 2017 г. вече е факт онлайн присъствието на Webhops в света на виртуалната реалност. С парцел от 65536 пиксел кв. м. и собствен хостинг сме разположени в мрежата на Metropolis-Grid.

Виртуална реалност и обучение с аватари

Това бе следващата стъпка планирана от Webhops, след като успешно стартира пилотно виртуално обучение на ученици по програмата „Твоят час“ в ПГЕХТ „Асен Златаров“ гр. Плевен.

По време на последната презентация учениците демонстрираха разработени визуализации в 3D виртуална среда на теми обхващащи литература, математика, физика, английски, компютърна техника и др.

Виртуална реалност и пилотно обучение с аватари

Новаторската идея на Webhops бе демострирана и на 12.05.2017 г. на конференция „Изобретения и конкурентноспособност“ проведена в Дома на техниката в Плевен, организирана от Областна организация на НТС Плевен.


Ако желаете може да добавите коментар