Облачни технологии

Какво е облачно изчисление?

Какво е ? Къде е ? В него ли сме сега? Това са все въпроси, които вероятно сте чували или дори сте си задавали. Терминът „облачни изчисления“ е навсякъде.

Най-просто казано, изчисляването в облак означава съхранение и достъп до данни и програми през интернет вместо твърдия диск на компютъра ви.

Ако не сте сигурни какво представлява Cloud Computing, вероятно сте сред 95% от хората, които вече използват облачни услуги, като онлайн банкиране и социални мрежи, но не го осъзнавате.

„Облакът“ е набор от различни видове хардуер и софтуер, които работят съвместно, за да доставят много от възможностите на компютрите до крайния потребител като онлайн услуга. С този вид услуги потребителите имат достъп до файлове и приложения от всяко устройство, което има достъп до Интернет.

Пазарът на облачните услуги продължава да расте с всяка изминала година, защото компаниите установяват ползите от употребата на тези услуги, характеризирани най-често с намаляване на разходите.

С хардуерните услуги компаниите могат да използват оборудването на доставчика на облачни услуги (съхранение, хардуер, сървъри и мрежови компоненти), вместо да харчат големи количества капитал за оборудване.

Със софтуерните услуги приложенията на компаниите се хостват от доставчика на облачни услуги и се предоставят през мрежа, спестявайки скъпи разходи за внедряване и поддръжка.

Видове облачни предназначения

Обществени

Този вид се основава на структура, която се състои от файлове, приложения, хранилища и услуги, достъпни за обществеността чрез интернет.

Частни

Състои се от файлове, приложения и услуги, които се прилагат и защитават в рамките на корпоративната защитна стена, под контрола на корпоративен ИТ отдел.

Хибридни

Изградени са от основни приложения разположени на главни сървъри и за сигурност ги поддържате и като вторични приложения на друго място.

Общностни

Файловете и приложенията се използват и споделят между организации с обща цел, които се вписват в конкретна общност (професио-нална, географска и др.).

Видове облачни услуги:

Инфраструктура като услуга - IaaS

IT инфраструктура от сървъри или виртуални машини от доставчик на облачна услуга на база на предварително плащане.

виж още

Платформа като услуга - PaaS

Предлагане на среда за разработване, тестване, доставяне и управление на софтуерни приложения.

виж още

Софтуер като услуга - SaaS

Абонамент за работа с готови софтуерни приложения и инфраструктура в интернет.

виж още

Функции като услуга - FaaS

Функционални блокове от код настроени за действия в зависимост от определено събитие.

виж още